Thursday, 27 October 2011

Calculate the answer

untuk mendapatkan jawapan yang betul, murid-murid hendaklah mengenalpasti kedudukan nombor yang hendak ditambah. selepas mengenalpasti kedudukan nombor terbabit, barulah menambah nombor tersebut.

No comments:

Post a Comment